Dyżury

Biuro Studium Języków Obcych WSFiZ i WSTI
Pokój 247, II piętro

Dyrektor SJO
mgr Michał Olczak