Dyżury

Biuro Studium Języków Obcych WSFiZ i WSTI
Pokój 240, II piętro

Dyrektor SJO
mgr Michał Olczak