FAQ


I. Zasady ogólne
8. Jaki certyfikat zwalnia mnie z egzaminu końcowego?

• ACERT • KET • PET • FCE • CAE • CPE • BEC Vantage • BEC Higher • TOEIC • TOEFL • LCCI • SEFIC • TELC • IELTS • Matura międzynarodowa (IBD) • BULATS • CEIBT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22.09.2011 uznawane są także następujące certyfikaty:

• European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL)

• City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute, w szczególności certyfikaty:
- English for Speakers of Other Languages (ESOL)
- First Class Pass at Intermediate Level, Advanced Level
- International English for Speakers of Other Languages (IESOL) poziom “Communicator'', Poziom “Expert', poziom ”Mastery”
- City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) “Communicator” (B2) 500/1765/2
- City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) “Expert” (C1) 500/1766/4
- City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) “Mastery” (C2) 500/1767/6
- Spoken English Test (SET) for Business – Stage B poziom “Mastery”
- English for Business Communications (EBC) – Level 2, Level 3
- English for Office Skills (EOS) – Level 2

• Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessment, w szczególności certyfikaty:
- London Tests of English, Level 3 ( Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International)
- London Tests of English, Level 2 ( Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International)
- London Tests of English, Level 4 ( Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International)

• Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI), w szczególności certyfikaty:
- London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4
- London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE)
- London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Tourism Level 2 — poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”

• IDP IELTS Australia, w szczególności certyfikaty:
- International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt

• Dyplomy ukończenia: - studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej
- nauczycielskiego kolegium języków obcych

• Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate)

II. WEK

III. Cambridge